Ehdot ja säännöt

BAL Group tarjoaa tämän sivuston käytettäväksi seuraavin ehdoin:

1. Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut hyväksymään nämä ehdot ja säännöt ensimmäisestä sivustolla käyntikerrastasi lähtien.

2. BAL Group pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja sääntöihin aika ajoin ilmoittamatta siitä. Käytämällä tätä sivustoa muutosten jälkeen suostut tähän sopimukseen tehtyihin muutoksiin.

3. Sitoudut käyttämään tätä sivustoa vain laillisiin tarkoituksiin ja niin, että se ei loukkaa tätä sivustoa käyttävien kolmansien osapuolten oikeuksia, tai rajoita tai estä heitä käyttämästä tätä sivustoa.

4. Tämä sivusto ja siinä annetut BAL Group koskevat tai siihen liittyvät tiedot, nimet, kuvat ja logot annetaan ”sellaisena kuin ne ovat” ilman minkäänlaista tulkintaa tai hyväksyntää tai ilman mitään suoria tai epäsuoria takuita. BAL Group ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, tai mistään vahingoista, jotka johtuvat sivuston käytöstä tai siihen liittyvästä käytöstä tai käyttämättömyydestä riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus- tai rikkomusperuste. Vaikka BAL Group pyrkii varmistamaan, että tällä sivustolla olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, se ei anna mitään takuita tietojen virheettömyydestä.

5. BAL Group ei takaa, ettei tämän sivuston toimintoihin tulisi häiriöitä tai että ne olisivat virheettömiä, että puutteet korjattaisiin tai että tämä sivusto tai sitä tarjoava palvelin olisi vapaa viruksista tms. tai että ne edustaisivat materiaalien täydellistä toimivuutta ja luotettavuutta.

6. Tekijänoikeuksia koskevat rajoitukset:
Minkään tällä sivustolla näkyvän kuvan tai tiedon kaupallinen käyttö tai julkaisu on ehdottomasti kielletty ilman BAL Group etukäteen saatua kirjallista lupaa. Minkään tässä mainitun ei voida katsoa merkitsevän BAL Group myöntämää lupaa käyttää mitään tässä esitettyä materiaalia.
Asiakirjoja voi kopioida vain omaan käyttöön sillä ehdolla, että myös tekijänoikeuksia ja lähdettä koskevat tiedot kopioidaan, niihin ei tehdä muutoksia ja että asiakirja kopioidaan kokonaisuudessaan. Jotkut asiakirjat ja kuvat on kuitenkin julkaistu tällä sivustolla kyseisten tekijänoikeuksien omistajien l (muut kuin BAL Group) luvalla. Kaikki oikeudet näihin asiakirjoihin pidätetään ja lupa niiden kopioimiseen täytyy pyytää tekijänoikeuksien omistajilta (lähteet on ilmoitettu kyseisissä asiakirjoissa/valokuvissa).

7. Tällä sivustolla saattaa olla linkkejä muihin sivustoihin. BAL Group ei ole vastuussa kyseisten sivustojen yksityisyyskäytännöistä eikä se ota minkäänlaista vastuuta niiden sisällöstä tai saatavuudesta.

8. Jos näiden ehtojen ja sääntöjen sekä tällä sivustolla esiintyvien tiettyä materiaalia koskevien sääntöjen ja/tai erityisenhtojen välillä on ristiriita, jälkimmäistä noudatetaan.

9. Näitä ehtoja ja sääntöjä käsitellään ja niitä tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaan. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään yksinomaan Englannin ja Walesin tuomioistuimissa.

10. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja sääntöjä kokonaisuudessaan, sinun on viipymättä lakattava käyttämästä tätä sivustoa.