Milieubeleidsverklaring

Het is het beleid van BAL Group Ltd om producten en diensten op een zodanige manier te fabriceren en presenteren dat zowel het personeel als het algemene publiek wordt beschermd tegen de gevolgen van negatieve gevolgen voor het milieu.

Wij zijn toegewijd aan de preventie van verontreiniging wanneer en waar dit praktisch uitvoerbaar is en zullen proberen milieuoverwegingen in toekomstige beleidsbeslissingen van ons bedrijf op te nemen.

Senior personeelsleden doen hun uiterste best alle relevante milieuaspecten, -wetgeving en -voorschriften bij te houden, zodat wordt verzekerd dat het bedrijf in staat is solide milieuwerkwijzen te bereiken.

Wij zullen redelijke maatregelen nemen om te zorgen dat onze leveranciers sympathiek staan tegenover deze ambities en met ons samen zullen werken om te zorgen voor het beste gebruik van hulpbronnen en materialen.

Ten aanzien van relevante kwesties zullen wij communiceren met alle medewerkers, het algemene publiek, buren, overheid, regelgevende instanties en alle andere geïnteresseerde partijen om de doelstelling van verbetering van het milieu te bevorderen.

Steven Kane. Stefan Kucharcyzk.

Gemeenschappelijke algemene directeuren.

November 2004.