Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze site wordt voorzien door BAL Group, afhankelijk van de volgende algemene voorwaarden.

1. Uw gebruik van deze site bestaat uit instemming met deze algemene voorwaarden vanaf de datum dat u voor het eerst gebruik van onze site maakt.

2. BAL Group behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door wijzigingen online te plaatsen. Met uw voortgezette gebruik van deze site na het plaatsen van wijzigingen geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gewijzigde overeenkomst.

3. U gaat ermee akkoord deze site alleen te gebruiken voor wetmatige doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten, en geen beperking of verbod legt op het gebruik en genot van de site door enige derde partij.

4. Deze site en de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's met betrekking tot BAL Group worden geleverd 'as is' zonder enige vertegenwoordiging of bekrachtiging en zonder garantie van enige soort, expliciet of impliciet. In geen enkel geval is BAL Group aansprakelijk voor enige schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of enige schade dan ook voortkomend uit het gebruik of in verband met dergelijk gebruik of verlies van het gebruik van de site, op basis van contract of verwaarlozing. Hoewel BAL Group haar uiterste best doet te zorgen dat de informatie die in deze site is vervat nauwkeurig is, wordt niet gegarandeerd dat de informatie geen fouten bevat.

5. BAL Group garandeert niet dat de functies die in deze site zijn vervat, ononderbroken of foutvrij zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze site of de server die deze site ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of bugs of een vertegenwoordiging bieden van de volledige functionaliteit en betrouwbaarheid van de materialen.

6. Beperkingen op het copyright:
Commercieel gebruik of publicatie van alle of enige weergegeven items is streng verboden zonder voorafgaande autorisatie van BAL Group. Niets hierin mag worden beschouwd als overdracht van enige licentie door BAL Group voor het gebruik van enig weergegeven item.

Documenten mogen uitsluitend worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat de copyright- en broninformatie tevens wordt gekopieerd, dat er geen modificaties worden aangebracht en dat het document volledig wordt gekopieerd. Sommige documenten en foto's zijn echter op deze site gepubliceerd met toestemming van de relevante copyright-eigenaars (niet BAL Group). Alle rechten op deze documenten worden voorbehouden en toestemming voor kopiëren moet worden aangevraagd bij de eigenaars van het copyright (de bronnen worden in deze documenten/foto's aangeduid).

7. Deze site bevat mogelijk links naar andere sites. Wees u ervan bewust dat BAL Group niet verantwoordelijk is voor de privacy-methoden van dergelijke andere sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid ervan.

8. Bij enig conflict tussen deze algemene voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden op deze site met betrekking tot specifiek materiaal, krijgen de laatstgenoemde prioriteit.

9. Deze algemene voorwaarden worden beheerd en samengesteld in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Enige disputen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.

10. Als deze algemene voorwaarden niet volledig worden geaccepteerd, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.