Aluminiumextrudering

Aluminiumextrudering -
Aluminiumextrudering -
Aluminiumextrudering -
Aluminiumextrudering -
Aluminiumextrudering -
Aluminiumextrudering -
Aluminiumextrudering -

Folk inser allt mer fördelarna med aluminiumextrudering: Aluminiumens unika egenskaper i kombination med de i princip obegränsade möjligheter som extraheringsprocessen erbjuder när det gäller att anpassa formen på produkter i syfte att vara innovativa, sänka kostnaderna och maximera effektiviteten. 

Från bilindustrin till arkitekturen, inredningar till fasader, hissar till belysning har bruket av aluminiumextrudering brett ut sig allt mer och nya applikationer identifieras varje dag.

BAL-Gruppen är en av de främsta leverantörerna av aluminiumextrudering och vi har stor erfarenhet av att utforma och skapa lösningar där aluminium ingår.  Vi erbjuder ett fullt utbud av tjänster som metallanskaffning, designhjälp, extrudering, tillverkning och efterbehandling.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att extruderingsprocessen ska bli så positiv som möjligt.  Vi kan bistå med rådgivning när det gäller legeringsbehov och de bästa extruderingsformerna och storlekarna så att den färdiga produkten exakt motsvarar dina behov.

Aluminiumextruderingsprocessen

Bruket av aluminiumextruderingar ökar snabbt över hela världen och hela tiden kommer nya tillämpningar till.

Extrudering är vad som händer när man för in en upphettad aluminiumtacka i en behållare och tvingar den att under högt tryck gå igenom den profilerade öppningen på en gjutform som motsvarar extruderingens tvärsektion.

Processen börjar dock med utformningen som ger extruderingen dess riktiga värde. Aluminiumextrudering erbjuder i princip obegränsade möjligheter att anpassa formen på en produkt efter behov.  På designstadiet avgörs formen efter vad som är den mest kostnadseffektiva designen vid tillverkningen i syfte att göra tillverkningen så enkel som möjligt med den snabbaste och billigaste monteringen ihop med andra delar längre fram i leveranskedjan.

Kostnaden för aluminiumextrudering är avsevärt lägre än andra processer som t.ex. gjutning eller formning och andra extruderingsprocesser som t.ex. plast.  Kostnaden varierar beroende på extruderingens storlek, typ och svårighet.  Dessutom leder den låga densiteten i aluminium till en lättviktig profil i jämförelse med andra material, vilket gör den lätt att hantera längre fram i leveranskedjan samt gör den billigare och mer miljövänlig att transportera.