Miljöstrategistrategi

Det är BAL Group:s strävan att tillverka och presentera produkter och tjänster på ett sätt som skyddar deras personal och allmänheten mot effekterna av negativ miljöpåverkan.

Det är vår avsikt att försöka förebygga föroreningar när och var vi kan och vi ska sträva efter att integrera ett miljötänkande i framtida affärsbeslut.

Personal i ledande ställning ska hålla sig informerade om alla relevanta miljöfrågor, miljölagstiftning och föreskrifter och på detta sätt öka företagets möjlighet att implementera en sund miljöpraxis.

Vi ska vidta rimliga åtgärder för att se till att våra leverantörer respekterar dessa ansträngningar och arbetar med oss för att försäkra bästa bruk av resurser och material.

När det gäller vissa relevanta frågor kommer vi att kommunicera med alla anställda, allmänheten, grannar, myndigheter, tillsynsmyndigheter och alla andra intressenter i syfte att uppnå målet med att förbättra miljön.

Steven Kane. Stefan Kucharcyzk.
Verkställande direktörer.
November 2004.