Sekretess

Vi är enligt lag skyldiga att skydda dina personuppgifter. Vi ska bara använda den information som vi samlar in om dig på lagligt sätt (i enlighet med den engelska dataskyddslagen från 1998).

Vi ska inte skicka e-postmeddelanden till dig i framtiden såvida du inte har givit oss ditt medgivande.

Den information vi samlar in ska bara användas av BAL Group. Varje gång vi skickar e-postmeddelanden till dig har du möjlighet att tacka nej till sådana epostmeddelanden i framtiden.

Den typ av information som vi samlar in om dig är bland annat:

• ditt namn
• adress
• E-post

Denna information samlas in när du skriver ditt namn, adress och/eller E-postadress på sidan. Vi ska aldrig samla in känslig information om dig utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi strävar efter att den information som vi har om dig ska vara aktuell. Du kan kontrollera den information vi har om dig genom att e-posta oss på den e-postadress som finns nedan. Om något inte stämmer, kontakta oss så rättar vi till det omedelbart.

De personuppgifter som vi lagrar kommer att lagras i enlighet med vår interna säkerhetspolicy och gällande lag.

Om vi avser att överföra din information utanför EEA (European Economic Area) kommer vi att inhämta ditt tillstånd först.

Vi kan använda teknik som till exempel "cookie" för att övervaka användare av denna sida som till exempel vilka delar av denna sida du använder mest eller minst ofta och hur ofta du besöker webbsidan. En "cookie" är en liten dataenhet som lagras på användarens hårddisk som innehåller information om användaren. Den är inte länkad till personuppgifter om dig på vår sida. Det kan vara möjligt för dit att ändra din läsare för att förhindra att detta händer och du kan eventuellt ändå använda vår webbplats.

Om du har ytterligare frågor/kommentarer om din sekretess kan du kontakta oss med e-post på info@bal-group.com.