Tjänster

Bruk av denna sida tillhandahålls av BAL Group i enlighet med följande villkor.

1. Ditt bruk av denna sida utgör godkännande av dessa villkor från och med det datum då du först använder denna webbplats.

2. BAL Group förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor med jämna mellanrum och sätter då upp ändringarna på internet. Ditt fortsatta bruk av denna webbplats efter ändringarna genomförts innebär att du godkänner dessa villkor i ny version.

3. Du samtycker till att endast använda denna sida i lagligt syfte och på ett sätt som inte inkräktar på eller begränsar eller stoppar bruket av webbplatsen av utomstående.

4. Denna webbplats och den information, namn, bilder, logotyper som gäller för eller i samband med BAL Group tillhandahålls "i befintligt skick" utan vare sig utfästelse eller rekommendation och utan någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd. Under inga omständigheter ska BAL Group hållas ansvariga för skador vilket omfattar utan begränsning, indirekta eller följdskador, eller några som helst skador som uppstår till följd av eller i samband med sådant bruk eller förlust av tillgång till webbplatsen, vare sig som avtalsbrott eller vårdslöshet. Samtidigt som BAL Group vinnlägger sig om att den information som finns på denna sida ska vara korrekt garanterar de inte att den är felfri.

5. BAL Group garanterar inte att de funktioner som finns på denna webbplats inte ska råka ut för avbrott eller vara felfria, att fel ska åtgärdas eller att denna webbplats eller servern som tillhandahåller materialet ska vara fri från virus eller bugs eller innebär hela funktionaliteten och materialens tillförlitlighet.

6. Upphovsrättsbegränsningar:
Kommersiellt bruk eller publicering av alla eller vissa delar av det innehåll som visas är strängeligen förbjudet utan föregående tillstånd från BAL Group. Ingenting som finns på webbplatsen ska tolkas som att BAL Group ger tillstånd till att använda något av objekten som visas.
Dokument får endast kopieras för personligt bruk under förutsättning att upphovsrätten och källangivelserna också kopieras, att inga ändringar gjorts och dokumentet kopieras i sin helhet. Det finns dokument och bilder på denna sida som har publicerats med tillstånd från upphovsrättsinnehavarna (som inte är BAL Group). Ensamrätt gäller till dessa dokument och tillstånd att kopiera dem måste begäras från upphovsrättsinnehavarna (källorna finns på dessa dokument/bilder).

7. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att BAL Group inte är ansvariga för sekretessvillkoren på dylika webbplatser and tar inget ansvar för deras innehåll eller tillgänglighet.

8. Om det skulle finnas motstridigheter mellan dessa villkor och de regler och/eller specifika användarvillkor som finns på webbplatsen i samband med specifikt material ska de senare gälla.

9. Dessa villkor ska styras och genomföras i enlighet med lagstiftningen i England och Wales. Eventuella konflikter ska uteslutligen höras i domstol i England eller Wales.

10. Om dessa villkor inte godkännes i sin fulla utsträckning måste bruket av denna sida avbrytas omedelbart.